Bekijk onze certificering

SNA-Keurmerk

Jobmaritiem is in het bezit van het SNA-keurmerk en voldoet daarmee aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400-1 norm.)

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan.

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de wijziging leidraad invordering 2008 van 27 juni 2012.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website: www.normeringarbeid.nl

MLC-2006 GECERTIFICEERD

De Maritime Labour Convention, 2006 (MLC), in het Nederlands: Maritiem Arbeidsverdrag, heeft als doel de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden wereldwijd te verbeteren. Het verdrag voorkomt oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart.

Wat houdt MLC certificering in?

Op 20 augustus 2013 is het MLC, 2006 in werking getreden. Alle schepen onder Nederlandse vlag waarop de Wet Zeevarenden van toepassing is, moeten voldoen aan de eisen van het MLC, 2006. Schepen van ten minste 500 GT die internationale reizen maken, moeten een MLC-certificaat hebben.

Het MLC geldt internationaal voor alle zeeschepen die worden gebruikt voor commerciƫle activiteiten. Vrijwel iedereen die werkzaamheden aan boord verricht is zeevarende en valt onder het verdrag.

Het MLC bevestigt vooral bestaande maritieme normen, met enkele nieuwe onderdelen. Nieuw is de certificering van de leef- en werkomstandigheden van zeevarenden aan boord, het Maritime Labour Certificate voor schepen van ten minste 500 GT die internationale reizen maken. Het certificaat is het bewijs dat een scheepsbeheerder met zijn schip voldoet aan de eisen van het MLC.

VCU

Staat voor Veiligheid-Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het is een in Nederland ontwikkelde norm die bedoeld is voor uitzendbureaus die flexibel personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. De VCU-norm is namelijk een afgeleide van de VCA-norm die staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het doel van de VCU-norm is dat uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren gezond en veilig werken. Wanneer je als uitzendbureau in het bezit bent van een VCU-certificaat dan toon je daarmee aan dat je de veiligheid van je uitzendkrachten serieus neemt.

Wat is de VCU-norm voor uitzendbureaus?

Vanuit de VCU-norm wordt een bedrijf getoetst en gecertificeerd op het vermogen om samen met opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een betere veiligheidscultuur. Veel uitzendbureaus bemiddelen namelijk uitzendkrachten in de bouw- en technieksector. Dit zijn typisch branches die vanwege projectwerkzaamheden vaak behoefte hebben aan tijdelijk technisch personeel in de vorm van uitzendkrachten en andere flexwerkers. Deze tijdelijke krachten staan onder contract bij het uitzendbureau en niet bij de bedrijven die hen inhuren. Vandaar dat een uitzendbureau dat personeel uitzendt aan VCA-gecertificeerde bedrijven dus in het bezit dient te zijn van een VCU-certificering.